De Voorzorg zoekt een nieuwe directeur-bestuurder

Solliciteer nu  


Organisatie

Woningstichting De Voorzorg is sinds 1919 als sociale volkshuisvester actief in de regio Parkstad (Zuid-Limburg), met name in stadsdeel Hoensbroek van de gemeente Heerlen. De Voorzorg heeft circa 3.400 verhuureenheden, waarvan een kleine 2.900 wooneenheden, in haar bezit. Onze organisatie maakt zich sterk voor kwalitatief wonen in vitale buurten en wijken tegen een sociale huurprijs.

Missie

Samen met onze partners maken we buurten vitaal. Wij vinden het van groot belang dat onze huurders en andere bewoners mee kunnen doen in de samenleving. Met onze huurders en partners zorgen wij voor goede, duurzame en betaalbare woningen waarin de bewoners zich thuis voelen. Wij activeren en faciliteren dan ook de betrokkenheid van de bewoners. In het vertrouwen dat de eigen verantwoordelijkheid voor een vitale buurt hiermee wordt gestimuleerd.

Visie

De Voorzorg streeft naar vitale buurten. Vitale buurten zijn veilige buurten, die door buren als sociaal, fysiek veilig en aantrekkelijk worden ervaren. Als bewoner hoor je erbij! Waarin je huis een thuis is met comfort. Waar buren zich verantwoordelijk voelen. Voor deze verantwoordelijkheid wordt rekening gehouden met de draagkracht van een ieder. De buurt verandert, soms langzaam, soms ineens. Een veerkrachtige buurt kan dit aan en onze medewerkers bewegen mee en kunnen met hun partners het verschil maken. In deze buurten bieden wij een duurzame woning aan die de bewoner en het milieu ten goede komt. De Voorzorg biedt haar medewerkers een inspirerende werkomgeving waarin zij zich verder kunnen ontplooien. 

Organisatie in ontwikkeling

De Voorzorg heeft begin 2017 een forse verandering ingezet naar een moderne en transparante organisatie die graag in de breedste zin van het woord haar bijdrage levert aan de volkshuisvesting in het werkgebied. Samenwerken is voor ons een belangrijke voorwaarde om de beste resultaten te kunnen bereiken. Een interim bestuurder heeft samen met de RvC de eerste aanzet gegeven aan deze koerswijziging van de organisatie. 
Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat hij of zij deze in gang gezette koers niet veranderd maar verder uitrolt. Hij of zij dient op innoverende wijze voort te gaan op de ingeslagen weg.


Nu solliciteren

Naam:

Woonadres:

Contactgegevens:

Bijlagen:
.doc of .pdf (max. 5 MB per document)
Curriculum vitae* Motivatiebrief*